dr hab. Barbara Wagner, prof. UW

stanowisko: profesor UW
specjalność: historia najnowsza, historia historiografii, dydaktyka historii

Ur. 1954; magisterium na UW 1978, doktorat tamże 1986. Zatrudniona w Instytucie Historycznym UW od 1978 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt od 1987, profesor nadzwyczajny od 1998.

Najważniejsze publikacje:
– Przeobrażenia w edukacji historycznej w Polsce w latach 1945-1956, Warszawa 1986
– Kobiety w historiografii polskiej (do 1939 roku), [w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 2, Warszawa 1987, s. 334-347
– Dzieje chłopów w epoce porozbiorowej w historiografii II Rzeczypospolitej, tamże, t.3, Warszawa 1989, s. 312-344
– Struktura demograficzna, pochodzenie społeczne i terytorialne historyków polskich (1918-1939), tamże, t. 4, Warszawa 1990, s. 76-97
– Ruch ludowy wobec przeszłości narodowej, Warszawa 1995
– Uzależnieni wolnomyśliciele. Stowarzyszenie Myśli Wolnej w Polsce 1945 – 1951, Warszawa 2002, ss.236

Reklamy